Egzamin gimnazjalny

Egzamin gimnazjalny
0S4
2017-12-31 06:16:29
Przekrój osiowy walca jest kwadratem o boku 10 cm promieniu 5cm i wysokości 10 cm . Oblicz. Pole boczne ? Pole całkowite ? Obientość ? Pb=? ...
Odpowiedz
Egzamin gimnazjalny
zapominalska09
2017-12-29 01:59:59
Oblicz:....................................
Odpowiedz
Egzamin gimnazjalny
marta9603
2017-12-18 13:03:09
Napisz kilka zdań komu dać ode uśmiechu i dlaczego...
Odpowiedz
Egzamin gimnazjalny
aga1718
2017-12-18 07:14:39
Przez który punkt przechodzi wykres funkcji opisanej wzorem y = 2 x – 5? A. A = (0, 7) B. B = (1, 7) C. C = (1, –7) D. D = (–1, –7)...
Odpowiedz
Egzamin gimnazjalny
patryczek6667
2017-12-18 07:00:59
Dla jakiej wartości x wyrażenia 2 x + 1 i x + 2 są równe?...
Odpowiedz
Egzamin gimnazjalny
shimaaanO
2017-12-18 06:47:19
W skarbonce Iza ma tylko n monet dwuzłotowych i o trzy więcej monet pięciozłotowych. Ile złotych ma w skarbonce Iza? A. 7 n + 3 B. 7 n + 5 C. 7 ...
Odpowiedz
Egzamin gimnazjalny
scud
2017-12-18 06:40:29
Iloczyn różnicy liczby a oraz dwukrotności liczby b oraz sumy liczb a i 5 opisuje wyrażenie A. ( a – b : 2)( a + 5) B. ( a – b : 2) : ( a + 5...
Odpowiedz
Egzamin gimnazjalny
sdsdsd
2017-12-18 06:33:39
Jaką liczbę należy wstawić w miejsce *, aby zdanie było prawdziwe? Gra kosztowała 200 zł. Po obniżce o *% będzie kosztowała 180 zł....
Odpowiedz
Egzamin gimnazjalny
sylwia2109
2017-12-18 06:26:49
Ile to jest: 25% liczby 1,2?...
Odpowiedz
Egzamin gimnazjalny
Sasha
2017-12-18 06:13:09
Kserokopiarka kseruje 3 strony na minutę. Zestaw zadań ma 8 stron. Ile kompletnych takich zestawów można wydrukować w ciągu godziny?...
Odpowiedz
Egzamin gimnazjalny
Charmed333
2017-12-18 06:06:19
6 · 12,123 to więcej czy mniej niż 72?...
Odpowiedz
Egzamin gimnazjalny
delicious
2017-12-18 05:59:29
Zapisz w systemie dziesiętnym liczbę CMLXIV....
Odpowiedz
Egzamin gimnazjalny
kasiaw11
2017-12-18 05:52:39
Jeziora Plitwickie w Chorwacji są przykładami jezior......
Odpowiedz
Egzamin gimnazjalny
bAsIa122
2017-12-18 05:38:59
Co stanowi o przewadze telefonii komórkowej nad stacjonarną?...
Odpowiedz
Egzamin gimnazjalny
cabi
2017-12-18 05:32:09
Wymień trzy przykłady gleb strefowych występujących w Polsce....
Odpowiedz
Egzamin gimnazjalny
tenis2310
2017-12-18 05:25:19
Co jest oznaką przejściowości klimatu Polski?...
Odpowiedz
Egzamin gimnazjalny
Oliwia89
2017-12-18 05:18:29
W ukształtowaniu powierzchni Rosji dominują…...
Odpowiedz
Egzamin gimnazjalny
aaggaa1133
2017-12-18 05:11:39
Rozpuszczanie wapieni przez wodę zawierającą tlenek węgla(IV) to przykład wietrzenia......
Odpowiedz
Egzamin gimnazjalny
leomessi4
2017-12-18 04:57:59
Wymień pięć form rzeźby terenu charakterystycznych dla pasa pobrzeży....
Odpowiedz
Egzamin gimnazjalny
darik10
2017-12-18 04:51:09
Podaj co najmniej trzy elementy przyrodnicze, które wykorzystuje się przy opisie regionu....
Odpowiedz
Egzamin gimnazjalny
FajnyMamNick
2017-12-18 04:44:19
Wymień pasy rzeźby terenu Polski, zaczynając od północy kraju....
Odpowiedz
Egzamin gimnazjalny
ilona22
2017-12-18 04:30:39
[Egzamin gimnazjalny] Wymień dwa charakterystyczne elementy środowiska przyrodniczego Europy Północnej....
Odpowiedz
Egzamin gimnazjalny
ankaa0911
2017-12-18 04:23:49
[Egzamin gimnazjalny] Podaj trzy skutki kwaśnych opadów....
Odpowiedz
Egzamin gimnazjalny
Kiusia
2017-12-18 04:16:59
[Egzamin gimnazjalny] Podaj cechy klimatu Niziny Śląskiej....
Odpowiedz
Egzamin gimnazjalny
pomocyGimnazjum
2017-12-18 04:10:09
[Egzamin gimnazjalny] Scharakteryzuj cyrkulację monsunową....
Odpowiedz