Chemia

Chemia
Demi1996
2021-03-23 23:14:59
Zapisz reakcje 5 sposobami , beztlenowe,tlenowe ALNO3 MGSO4 MGCO3...
Odpowiedz
Chemia
valnietta
2021-03-23 17:46:59
Wskaż zdania nieprawdziwe. a) 1 mol tlenu zawiera 6,02 · 10²³ cząsteczek tlenu b) 2 g wodoru w warunkach normalnych zajmują obiętość 44,8 ...
Odpowiedz
Chemia
Konto usunięte
2021-03-23 17:26:29
Jakie czynności należy wykonać, aby z roztworu o znanej objętości i znanym stężeniu otrzymać : a) roztwór o większym stężeniu i tej same...
Odpowiedz
Chemia
wercia11306
2021-03-23 16:45:29
Opisz konwencjonalne i alternatywne zrodla energii. Daje naj!...
Odpowiedz
Chemia
Leszczyk
2021-03-23 15:37:09
Zad.1Ile wody trzeba odparować z 300g 5-procentowego roztworu soli aby otrzymać roztwór 15-procentowy.? Proszę szybko odpowiedź żeby były ...
Odpowiedz
Chemia
nikolia
2021-03-23 14:15:09
Jakie będzie stężenie procentowe roztworu, gdy do 40g 8% roztworu dodamy 20g wody?   Proszę o rozpisanie wszystkich działań!!...
Odpowiedz
Chemia
madzia1244
2021-03-23 14:01:29
oblicz masę 1,5x10²³ cząsteczek siarczku żelaza (III) Fe₂S₃...
Odpowiedz
Chemia
dawid0404
2021-03-23 08:33:29
Przedstaw równania wszystkich znanych ci sposobów otrzymywania każdej z następujących soli: 1) siarczanu(IV): litu, baru, chromu(III) 2) węglan...
Odpowiedz
Chemia
wiewioreczka2009
2021-03-23 05:08:29
Rozwiąże mi ktoś to zadanie :) ? Proszę :) Uzupełnij równania reakcji. a)    C2H6 + ............ → HCl + ............. b)   H...
Odpowiedz
Chemia
papalajda
2021-03-22 19:20:49
napisz wzory i jak to się czyta. a.węgiel + tlen = tlenek węgla IV b.siarka + tlen = tlenek siarkiIV c.magnez tlen tlenek magnezu d.metal+tlen----...
Odpowiedz
Chemia
lauritta16
2021-03-22 18:53:29
uzupełnij stosując bilans elektronowy, bardzo proszę o ustalenie i wytłumaczenie w redukcji bo w utlenianiu but-2-enu zgadzają mi się współcz...
Odpowiedz
Chemia
kar
2021-03-22 17:10:59
1 Napisz równania podanych reakcji stosując wzory strukturalne i nazwij powstałe produkty  a) propen + 1 cząsteczka bromu ---> b)etyn + 2 cząst...
Odpowiedz
Chemia
albiii
2021-03-22 06:08:09
Mam się nauczyć a przepytke z chemii i mam podane zagadnienia ,  -Typy Reakcji -Utlenianie redukcji -Co to produkty -Co to substraty -Wodór Roz...
Odpowiedz
Chemia
herosu
2021-03-22 06:01:19
Zadanie Ile gramów 4% roztworu soli kuchennej można rozpuścić z 10g soli?...
Odpowiedz
Chemia
olaklon
2021-03-22 04:46:09
Skutki stosowania chemicznych środków czystości i kosmetyków w środowisku naturalnym?...
Odpowiedz
Chemia
pawelkamil
2021-03-21 22:57:39
O co chodzi w równaniach chemicznych? Mam na przykład dodac współczynniki stechiometryczne do ta kiego zadania: C +    S   ->   CS² Jak to z...
Odpowiedz
Chemia
wiktoria8072
2021-03-21 20:40:59
1.Posługując się wzorami pół strukturalnymi ułóż równania reakcji na schemacie. http://scr.hu/7c4/cnyan   <-- Tutaj ten cały schemat, cz...
Odpowiedz
Chemia
wiolkaror
2021-03-21 18:03:49
1Czysta woda nie jest elektrolitem. Dlaczego więc wody naturalne nie powinny stykać się z urządzeniami elektrycznymi? 3Jak zdefiniowane są kwasy...
Odpowiedz
Chemia
Konto usunięte
2021-03-21 17:56:59
Dokończ równania reakcji. [latex]a ) C_{3}H_{6}+H_{2}=...  b) C_{5}H_{12}+3O_{2}=... + ...  c) [-CH_{3} -CH_{2}-]n=...  d)C_{4}H_{10}...
Odpowiedz
Chemia
bastik72
2021-03-21 17:43:19
pomóżcie rozwiązać to zadanie z chemi plisssss --->> _______ są to związki chemiczne tlenu z innymi pierwiastkami chemicznymi. Można je otrzym...
Odpowiedz
Chemia
lolo3216
2021-03-21 16:41:49
zad1.Oblicz masę wykonanego z pewnej substancji sześciany o wymiarach 10cm x 10cm x 10cm. Gęstość tej substancji wynosi 22,4 g/cm3. zad2.Oblicz...
Odpowiedz
Chemia
bszymonek
2021-03-21 14:18:19
13. 1le gramów czystego H2SO4 znajduje się w 300cm3 20% roztworu? Gęstość kwasu d= l, 14g /cm3 odp: =84g.   14. W 150cm3 alkoholu etylowego...
Odpowiedz
Chemia
LEITo7878
2021-03-21 14:04:39
Oblicz ile moli stanowi : a) 3,2 g siarki b) 6g wody c) 12g magnezu d) 12,6g kwasu azotowego (v) e) 11g tlenku węgla (v)...
Odpowiedz
Chemia
Helenaxd
2021-03-21 13:50:59
Zad1.Oblicz masę wykonanego z pewnej substancji sześciany ozad1.Oblicz masę wykonanego z pewnej substancji sześciany o wymiarach 10cm x 10cm x 10...
Odpowiedz
Chemia
Konto usunięte
2021-03-21 11:34:19
podaj po 3 przykłady roztworuw własciwych i zawiesin. Wzór na stezenie procentowe oraz proste obliczenia jezeli mamy dane m/s m/f...
Odpowiedz