Matematyka
leszek71
2017-06-25 20:03:49
Oblicz 0,5*√6:√1-0,0025
Odpowiedź
Boomer
2017-06-25 20:12:51

[latex]frac{0,05sqrt6}{sqrt{1-0,0025}}=0,05cdotfrac{sqrt6}{sqrt{0,9975}}=0,05cdotsqrt{frac{6}{0,9975}}=0,05cdotsqrt{6,015}=\ =0,05cdot2,4525=0,1226[/latex] Podany wynik jest przybliżeniem do 4-ech miejsc po przecinku.

Marta0608
2017-06-25 20:14:06

[latex]cfrac{ 0,05cdot sqrt{6} }{ sqrt{1-0,0025} }=(*)\\\ |quad sqrt{1-0,0025}=sqrt{frac{399}{400}}=frac{sqrt{399}}{20}\ |quad 0,05=frac{1}{20}\\\ (*)=cfrac{frac{1}{20}sqrt{6}}{frac{sqrt{399}}{20}}=cfrac{1}{20}sqrt{6}cdot cfrac{20}{sqrt{399}}=sqrt{cfrac{6}{399}}=sqrt{cfrac{2}{133}}= cfrac{sqrt{2}}{sqrt{133}}=cfrac{sqrt{266}}{133}[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź