Język angielski
LejDISs94
2017-06-25 20:37:59
Napisz po angielsku list formalny z zażaleniem na temat kursu fotograficznego. (180 słów) - kurs był za drogi - nie był interesujący - zajęcia były nudne - prowadzący był nieuprzejmy
Dodaj swoją odpowiedź