Matematyka
werciucha
2017-06-25 20:58:29
1.Oblicz pierwszy wyraz i Rózię ciągu arytmetycznego (an) spełniającego podane warunki[latex] left { {{a _{1} +a _{4} = 11 } atop {a _{7} -a _{3}=20 }} ight. [/latex]. 2.Wykaż, że ciąg (an) jest geometryczny. Określ monotoniczność tego ciągu an= [latex] frac{4}{2n} [/latex]
Odpowiedź
Michałxd1
2017-06-26 03:54:51

Rozwiązanie w załączniku:

Dodaj swoją odpowiedź