Chemia
zenek
2017-06-25 21:32:39
Skad wynika roznica w temperaturze wrzenia wody i amoniaku ? (chodzi o opis wiazan )
Odpowiedź
objective
2017-06-25 23:53:09

Witaj :) * masa cząsteczkowa H2O wynosi 18u, a NH3 - 17u, co oznacza, że różnica mas   cząsteczkowych nie może być przyczyną różnic temperatur wrzenia rozważanych   substancji * przyczyną różnic temperatury wrzenia H2O i NH3 są znacznie silniejsze             wiązania wodorowe występujące między cząsteczkami wody niż cząstecz-    kami amoniaku * różnica wartości wiązań wodorowych wynika z większej elektroujemności   tlenu (3,5) niż azotu (3,0) * przyczyną w/w różnic są także silniejsze dla wody oddziaływania dipol-dipol,   co wynika z większego momentu dipolowego wody (1,85 D) niż amoniaku   (1,49 D) * przyczyną tych różnic jest także kątowy kształt cząsteczki H2O kontra   piramidalny kształt cząsteczki NH3 (w obu związkach hybrydyzacja atomów   centralnych sp3 czyli tetragonalna symetria kierunków orbitalnych) * z powodu silniejszych oddziaływań międzycząsteczkowych w wodzie, do ich   rozerwania celem przejścia ze stanu ciekłego do lotnego, potrzebna jest   większa energia, a więc wyższa temperatura. * podane różnice sprawiają, że w warunkach standardowych woda jest                  cieczą, a amoniak - gazem.     

Dodaj swoją odpowiedź