Fizyka
hubo
2017-06-25 21:39:29
Dla belki przedstawionej na rysunku oblicz ugięcie w jej środku: M,a, EI
Odpowiedź
Bralak2
2017-06-26 00:24:13

Korzystając ze wzoru na strzałkę ugięcia: [latex]f= frac{ML^2}{16EJ}\\ f= frac{M*4a^2}{16EJ}= frac{Ma^2}{4EJ}\\ \\ [/latex] liczę na naj M

Dodaj swoją odpowiedź