Chemia
drwa
2017-06-25 22:13:39
DUŻO PUNKTÓW DO ZDOBYCIA. Zaprojektuj doświadczenie, w którym udowodnisz, że BaO i Feo mają charakter zasadowy. W tym celu... (patrz -> obrazek).
Odpowiedź
Rockita
2017-06-26 00:23:46

a) Odczynniki: BaO(s)  - tlenek baru FeO(s) - tlenek żelaza(II) H₂SO₄(c) - kwas siarkowy(VI) H₂O(c) - woda NaOH(s) - wodorotlenek sodu ------------------------------------------------------------------------------------------------------ b) nazwy podane w podpunkcie a ------------------------------------------------------------------------------------------------------ c) Schemat doświadczenia: 6 probówek (I-VI)  W trzech pierwszych BaO a w 3 kolejnych FeO Niżej zapisane co dodajemy do probówek. * I - H₂SO₄ * II - H₂O * III - NaOH(aq) * IV - H₂SO₄ * V - H₂O * VI - NaOH(aq) ------------------------------------------------------------------------------------------------------ d) Przebieg doświadczenia: Przygotowujemy roztwór NaOH, poprzez rozpuszczenie wodorotlenku sodu w wodzie. To samo robimy z kwasem siarkowym(VI).  WAŻNE - Pamiętaj chemiku młody, wlewaj zawsze kwas do wody! Do trzech probówek oznaczonych I-III dodajemy kilka gramów BaO. Do trzech kolejnych oznaczonych IV-VI dodajemy kilka gramów FeO. Do probówek dolewamy wodę, roztwór kwasu siarkowego(VI), roztwór wodorotlenku sodu tak jak jest to opisane w podpunkcie c. Dodatkowo do probówki II dodajemy kilka kropel fenoloftaleiny. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ e) Obserwacje: Probówka I - Biało-żółty proszek roztwarza się w kwasie. Powstaje biały osad. Probówka II - Biało-żółty proszek roztwarza się w wodzie. Roztwór przyjmuje malinowe zabarwienie. Probówka III - brak objawów reakcji Probówka IV - Czarne kryształki roztwarzają się w kwasie. Powstaje jasnozielony roztwór. Probówka V - brak objawów reakcji Probówka VI - Czarne kryształki roztwarzają się. Powstaje klarowny roztwór. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ f) Równania reakcji: Probówka I - BaO + H₂SO₄ ------> BaSO₄↓ + H₂O Probówka II - BaO + H₂O -------> Ba(OH)₂   Ba(OH)₂ ---H₂O---> Ba²⁺ + 2OH⁻ Probówka III - BaO + NaOH ------> reakcja nie zachodzi Probówka IV - FeO + H₂SO₄ -----> FeSO₄ + H₂O Probówka V - FeO + H₂O ------> reakcja nie zachodzi Probówka VI - FeO + 2NaOH + H₂O -------> Na₂[Fe(OH)₄] ------------------------------------------------------------------------------------------------------ g)  Wnioski: Reakcje udowodniły, że tlenek baru ma charakter zasadowy, a tlenek żelaza (II) posiada charakter amfoteryczny, czyli reaguje zarówno z zasadami jak i kwasami. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ :-) ;-)

Dodaj swoją odpowiedź