Fizyka
Konto usunięte
2017-06-25 22:40:59
Izotop Z uległ trzem przemianom alfa i dwom przemianom beta. Podaj stosując zapis ogólny jaki izotop powstał w wyniku tych przemian
Odpowiedź
Promyczek91
2017-06-26 04:08:50

[latex]^X_Y Z o 3 ^4_2 He + 2 e^- + 2 overline{ u} + old{^{X-12}_{Y-4}Q}[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź