Matematyka
euzebiuszna
2017-06-25 23:01:29
Jeśli ktoś potrafiłby rozwiązać te zadania to z góry serdecznie dziękuje! ;-)
Odpowiedź
tus
2017-06-26 05:29:57

zad1) Funkcja sinx = - √3/2 ma dwa rozwiazania w przedziale <-π;π> bo :: sin(-60°) = - sin60° (bo funkcja nieparzysta) = -√3/2   oraz sin(-120°) = - sin120° = - sin(90°+30°) = (przy 90 i 270 funkcja --> co-funkcje) = - cos30° = -√3/2 zad2) 2 proste:  y= -2x + 3              oraz    2x+y-3=0 te prosta przeksztalcamy do postaci: y = -2x + 3    - czyli proste sie pokrywaja zad3) prosta y = (1/2)*x + 3 to prrosta prostopadla bedzie miala wsp kierunkowy zgodnie ze wzorem:  a2 = -1/a1    czyli : a2 = -2, wiec prosta prostopadla to pkt C: y = -2x + 3 zad4) okrag o rownaniu: x² + y² - 8 = 0,  przeksztalcamy: x² + y²  = 8    wiec r² = 8     czyli: r = √8 = 2√2   rownanie okregu ma posatc: x² + y² = (2√2)² zad5) an = - 3n + 2 , przeanalizujmy kolejne wyrazy ciagu : a1 = - 3+2=-1,  a2= -6+2=-4,  a3= -9+2= -7  itd.        i poniewaz an+1 < an    wiec ciag jest malejacy zad6)  5, x, 13  -  ciag arytmetyczny    skoro tak, to mamy zaleznosc: a3 - a2 = a2 - a1 = r    czyli  mamy rownanie: 13 - x = x - 5  dalej     2x = 18,    x = 9    odp A zad7) -4, x, -64  tworza ciag geometryczny  wiec mamy zaleznosc: -64/x = x/(-4) = q    czyli   x² = 256    x=16  lub  x = -16     odp C zad8  - nie widac !

Dodaj swoją odpowiedź