Chemia
patishon2
2017-06-26 02:53:49
hej bardzo pilne!! Dam naj
Odpowiedź
tofikt25
2017-06-26 09:26:20

Witaj Zad .10 1. Masz poprawnie 2. [latex]2NaOH + H_{2}S -- extgreater Na_{2}S + 2H_{2}O[/latex] 3. [latex]Na_{2}S +2 HCl -- extgreater 2NaCl + H_{2}S[/latex] 4. [latex]NaCl + AgNO_{3} -- extgreater NaNO_{3} + AgCl[/latex] Zad. 11 Obserwacje: Wytrąca się osad o pomarańczowej, rdzawej barwie R-cz: [latex]FeCl_{3} + 3NaOH -- extgreater Fe(OH)_{3} + 3 NaCl[/latex] R-jon: [latex]Fe^{3+} + 3 Cl^{-} + 3 Na^{+} + 3 OH^{-} -- extgreater Fe(OH)_{3} + 3 Na^{+} + 3 Cl^{-}[/latex] R-jon-skr: [latex]Fe^{3+} + 3 OH^{-} -- extgreater Fe(OH)_{3}[/latex] Prażenie produktu: [latex]2Fe(OH)_{3} frac{T}{} extgreater Fe_{2}O_{3} + 3H_{2}O[/latex] Pozdrawiam

Dodaj swoją odpowiedź