Matematyka
roniosz07
2017-06-26 03:48:29
20%z320 20%z4800 75%z80 75%z320 75%z4800 proszę to pilne
Odpowiedź
lukasho
2017-06-26 06:37:55

320*20%:100%=64 4800*20%:100%=960 80*75%:100%=60 320*75%:100%=240 4800*75%:100%=3600

szymon1107
2017-06-26 06:39:10

20%z320 =0,2*32=64 20%z4800=0,2*4800=960  75%z80=0,75*80=60  75%z320=0,75*320=240  75%z4800=0,75*4800=3600

Dodaj swoją odpowiedź