Biologia
Aguśka1996
2017-06-21 14:21:39
Na rysunku pokazano budowę rośliny. Opisz poszczególne części rośliny. Wstaw na rysunku litery przyporządkowane właściwym nazwom. A. Pąk wierzchołkowy B. Pąk boczny C. Węzeł D. Międzywęźle E. Pęd F. System korzeniowy G. Pęd boczny
Odpowiedź
korusia95
2017-06-21 21:17:28

Pisze od góry z prawej strony to: Pierwszy nawias to :E->pęd F->system korzeniowy Od góry lewa strona: Pierwsza linia to A->pąk wierzchołkowy 2->B. Pąk boczny 3->G. Pęd boczny  4->D. Międzywęźle 5->C. Węzeł 

Dodaj swoją odpowiedź