Matematyka
paulina1212121
2017-06-26 05:37:49
Zadanie 9 Wyznacz argument dla którego wartość funkcji[latex]f(x) = x^{2} - 4 wynosi -4[/latex]
Odpowiedź
Ajsa1997
2017-06-26 10:18:51

[latex]\x^2-4=-4 \ \x^2-4+4=0 \ \x^2=0 \ \x=0 \ \Odp. f(0)=-4[/latex]

Smok1980
2017-06-26 10:20:06

x²-4=-4 x²=-4+4 x²=0 x=0

Dodaj swoją odpowiedź