Matematyka
mycha1402
2017-06-21 14:35:19
Jak obliczyć A)7-trzy piąte dzielone na dwie całe B) dwie całe i dwie piąte dzielone na 10 całych i razy 15 całych C) jedna trzecia plus jedna cała i dwie trzecie dzielone na cztery całe D) sześć i cztery dziewiąte plus dwie całe i dwie trzecie dzielone na trzy całe E) dwie całe i trzy szesnaste razy 24 całe dzielone na 45 całych
Odpowiedź
ola567
2017-06-21 18:18:33

A)7 - 3/5 : 2 = 7 - 3/5 * 1/2 = 7 - 3/10 = 6 7/10B)2 2/5 : 10 * 15 = 2,4 : 10 * 15 = 0,24 * 15 = 3,6C)1/3 + 1 2/3 : 4 = 1/3 + 5/3 * 1/4 = 4/12 + 5/12 = 9/12 = 3/4D)6 4/9 + 2 2/3 : 3 = 6 4/9 + 8/3 * 1/3 = 6 4/9 + 8/9 = 6 12/9 = 7 3/9 = 7 1/3E)2 3/16 * 24 : 45 = 35/16 * 24 : 45 = 840/16 * 1/45 = 840 / 720 = 7/6 = 1 1/6

Dodaj swoją odpowiedź