Chemia
nauka100
2017-06-26 06:59:49
Zad 16 :) Proszę o wytłumaczenie od czego zależy w jakiej kolejności wytrącać się będą te chromiany? Błędne odpowiedzi zgłaszam :)
Odpowiedź
BLACKxKARA2
2017-06-26 12:59:24

Osady wytrącą się w tej kolejności: PbCrO₄ --> BaCrO₄ ---> SrCrO₄ ---> CaCrO₄ Dlaczego? Żeby lepiej zrozumieć, trzeba rozpisać sobie iloczyn rozpuszczalności. Dla wszystkich soli dysocjacja ma ogólny zapis: Me - metal MeCrO₄ ---H₂O--> Me²⁺ + CrO₄²⁻ Więc wzór na iloczyn rozpuszczalności dla wszystkich tych soli to: Ir = [Me²⁺] * [CrO₄²⁻] Stężenie Me²⁺ jest równe stężeniu CrO₄²⁻, więc za oba stężenia podstawiłem sobie x. ----> Iloczyn rozpuszczalności wynosi x*x czyli x². Ir = x² Widać, że jeżeli pomnożymy stężenie jonów metali przez stężenie jonów CrO₄²⁻ wychodzi nam x². Rozpuszczalność(S) dla tych soli wynosi więc x. Ir = S² Aby obliczyć rozpuszczalność to po prostu pierwiastkujemy iloczyn rozpuszczalności każdej z soli. S = √Ir ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ale z matematycznego punktu widzenia pierwiastek z większej liczby da większą liczba, a pierwiastek z mniejszej liczby da mniejszą liczbę. √64 = 8 √49 = 7 To samo jest z iloczynami rozpuszczalności. Najmniejszy iloczyn rozpuszczalności ma PbCrO₄ (2*10⁻¹⁶), więc wypierwiastkowanie go da najmniejszą wartość rozpuszczalności. Jeżeli ma najmniejszą rozpuszczalność spośród wymienionych soli to musi najszybciej się wytrącić. Analogicznie jest z pozostałymi.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ :-) ;-)

Dodaj swoją odpowiedź