Matematyka
puszka999
2017-06-21 13:34:30
Oblicz pole powieszchni i objętość ostrosłupa prawidłowego czworokątnego o krawędzi podstawy równej 12cm i wysokość 8cm.
Odpowiedź
knosn
2017-06-21 15:30:25

V=1/3 * Pp * H V= 1/3 * 12² * 8 = 8/3*144 = 384 cm³ h²=6²+8²=36+64=100 h=10 cm P=a² + 4*1/2*a*h P=12²+2*12*10=144+240=384 cm²

Dodaj swoją odpowiedź