Matematyka
bozna21
2017-06-26 11:12:39
Mamy powtórzenie a nie pamiętam kilku zadań proszę o napisanie rozwiązania i równania którym się do niego dochodzi zad 1 9x²-49=0 zad 2 a i w symbolach matematycznych tu nie mogłem zaleść innych potęg niż 2 i 3 więc będę je zapisywał np tak [5] a) 4x²(2x[5]-3x²) b) (x+4)(x²-x) c) (x-2)(x²-2x+1)
Odpowiedź
Elzbieta2506
2017-06-26 15:19:39

Zadanie 1. 9x²- 49 = 0 Korzystamy ze wzoru skróconego mnożenia: a²-b² = (a-b)(a+b) (3x-7)(3x+7) = 0 x = 2[latex] frac{1}{3} [/latex] x = - 2[latex] frac{1}{3} [/latex] Zadanie 2. a) 4x²(2[latex] x^{5} [/latex]-3x²) = wyłączam czynnik przed nawias = 4[latex] x^{4}  [/latex] ( 2x³ - 3) = (x∛2 - ∛3) ((x∛2)² + x∛6 + (∛3)²) b) (x+4)(x²-x) = x(x+4)(x -1) c) (x-2)(x²-2x+1) = (x-2) (x-1)²

Dodaj swoją odpowiedź