Historia
Anwa
2017-06-26 12:41:29
1. Nazwa dynastii zapoczątkowanej unią w Krewie. (9 liter) 2. W czasach Jagiełły był stolicą Polski. (6 liter) 3. Rozegrała się tam największa bitwa średniowiecznej Europy. (Grunwald xD) 4. Imię ojca Kazimierza 3 Wielkiego. (9 liter) 5. Założył ją w Krakowie ostatni władca z rodu Piastów. (9 liter) 6. Nazwisko mistrza zakonu państwa krzyżackiego. (9 liter) 7. Nazwa stolicy państwa krzyżackiego. (7 liter)
Odpowiedź
carlos671
2017-06-26 14:31:58

1) Jagiellonowie 2) Kraków 3) Grunwald 4) Władysław 5) Akademia 6) Jungingen 7) Malbork Proszę bardzo :))

Dodaj swoją odpowiedź