Matematyka
sebeeks
2017-06-26 14:17:09
Rozwiąż równanie lub nierówność |x-4|=7 |3+x|<4 |5-x|=11 |x-4|>6
Odpowiedź
waaniljowa2
2017-06-26 17:54:19

|x - 4| = 7 x - 4 = 7 ||+4   lub     x - 4 = -7 ||+4 x = 11             lub       x = -3 |3 + x| < 4 3 + x < 4 ||-3     i     3 + x > -4 ||-3 x < 1                 i         x > -7 x ∈ (-7,1) |5 - x| = 11 5 - x = 11 ||-5    lub    5 - x = -11 ||-5 -x = 6 ||:(-1)      lub      -x = -16 ||:(-1)  x = -6               lub       x = 16  |x - 4| > 6 x - 4 > 6 ||+4     lub   x - 4 < -6 ||+4 x > 10               lub     x < -2 x ∈ (-∞,-2) ∪ (10,+∞)

Dodaj swoją odpowiedź