Historia
darusia13082000
2017-06-26 14:58:09
Kim był Michał Korybut Wiśniowski?
Odpowiedź
mgrdorian
2017-06-26 15:57:24

Był królem Polski, wielki książę litewski w latach 1669r-1673, długo walczył z opozycją, prawdopodobnie odczuwał pociąg do płci męskiej.

GigantV12
2017-06-26 15:58:39

Michał Korybut Wiśniowiecki był królem Polski po abdykacji Jana Kazimierza. Był synem osławionego w powstaniu Chmielnickiego księcia Jeremiego Wiśniowieckiego i przez wzgląd na pamięć ojca został wybrany królem. Pomimo dobrego wykształcenia, władał kilkoma językami, nie odziedziczył po ojcu talentu do polityki i rządzenia. 

Dodaj swoją odpowiedź