Matematyka
miss1star
2017-06-26 15:04:59
Narysuj prostą y=x+2 i podaj jej miejsce zerowe i punk przecięcia z osią OY
Odpowiedź
alicex33
2017-06-26 20:05:09

wzory  y = ax + b xo - punkt przecięcia z osią x = - b/a yo - punkt przecięcia z osią y = b y = x + 2 xo = - 2/1 = - 2 yo = 2 wykres w załączniku

Dodaj swoją odpowiedź