Matematyka
HiPiziom
2017-06-26 15:18:39
1). usuń niewymierność z mianownika ułamka: 2√6/(√6 + 2) 2). doprowadź wyrażenie do najprostszej postaci: 3(2-3x)^2 - (√2 - √(3x) )(√2 + √(3x) )(2 + 3x)
Odpowiedź
mgdd
2017-06-26 17:46:25

zad 1 2√6/(√6 + 2) = 2√6(√6 - 2)/[(√6 + 2)(√6 - 2)] = (2 * 6 - 4√6)/(6 - 4) =  = (12 - 4√6)/2 = 4(3 - √6)/2 = 2(3 - √6) zad 2 3(2 - 3x)² - [√2 - √(3x)][√2 + √(3x)](2 + 3x) =  = 3(4 - 12x + 9x²) - (2 - 3x)(2 + 3x) = 12 - 36x + 27x² - (4 - 9x²) =  = 12 - 36x + 27x² - 4 + 9x² = 36x² - 36x + 8

Areeks
2017-06-26 17:47:40

1). usuń niewymierność z mianownika ułamka: [latex]cfrac{2sqrt{6}}{sqrt{6} + 2}=cfrac{2sqrt{6}}{sqrt{6} + 2}cdotcfrac{sqrt{6} -2}{sqrt{6} - 2}=cfrac{12-4sqrt{6} }{6-4}=cfrac{2(6-2sqrt{6}) }{2}=6-2sqrt{6}[/latex] 2). doprowadź wyrażenie do najprostszej postaci: [latex] 3(2-3x)^2 - (sqrt{2} - sqrt{3x} )(sqrt{2} + sqrt{3x} )(2 + 3x) =quad quad x geq 0\\ = 3(2-3x)^2 - (2-3x )(2 + 3x) =(2-3x)(3(2-3x)-(2+3x))=\\ =(2-3x)(6-9x-2-3x)=(2-3x)(4-12x)=\\ =8-12x-24x+36x^2=36x^2-36x+8[/latex] tada

Dodaj swoją odpowiedź