Matematyka
Konto usunięte
2017-06-26 15:32:19
Zadanie 2 Wysokośc trójkąta prostokątnego poprowadzona na przeciwprostokątną podzieliła ją na odcinki długości 9 cm i 4 cm. Oblicz; a) pole tego trójkąta, b) promień okręgu opisanego na tym trójkącie, c) promień okręgu wpisanego w ten trójkąt.
Odpowiedź
jolak69
2017-06-26 18:11:57

x,y=odcinki, na jakie wysokosc h podzieliła przeciwprostokatną c x=9cm y=4cm c=x+y=13cm h to średnia geometryczna=na tych odcinków, czyli h=√(x*y)=√(9*4)=√36=6cm a] pole=1/2ch=1/2*13*6=39cm² b] R=1/2c=6,5cm c] z pitagorasa; a²=x²+h² a²=9²+6² a=√117=3√13 b²=y²+h² b²=4²+6² b=√52=2√13 r=1/2(a+b-c)=1/2(3√13+2√13-13)=1/2(5√13-13)=(5√13-13)/2  cm

Dodaj swoją odpowiedź