Matematyka
justynka1029
2017-06-26 17:42:09
1.Popatrz na rysunek sześcianu i uzupełnij: Pole powierzchni jednej ściany sześcianu wynosi.... Pole powierzchni całkowitej sześcianu wynosi.....
Odpowiedź
fazunia
2017-06-26 18:21:04

pole powierzchni jednej sciany  szescianu wynosi 2cm*2cm=4cm² pole powierzchni całkowitej szescianu wynosi 6*4=24cm²

hooneys
2017-06-26 18:22:19

a - krawędź sześcianu = 2 cm Pp₁ -pole powierzchni jednej ściany = a² = 2² = 4 cm² Pc - pole całkowite sześcianu (sześć jednakowych ścian) = 6 * a² = 6 * 4 cm² =  = 24 cm²

Dodaj swoją odpowiedź