Chemia
qseus
2017-06-26 19:04:09
Napisz reakcje i określ skład produktów reakcji monochlorowania 2,2-dimetylobutanu.
Odpowiedź
Rudziaczek
2017-06-26 21:25:51

Trzeba to policzyć korzystając z faktu, że reaktywności rodników trzeciorzędowego do drugorzędowego do pierwszorzędowego w przypadku chlorowania są w stosunku : III° : II° : I° = 5 : 4 : 1 Aby obliczyć zawartość danego produktu w mieszaninie poreakcyjnej należy najpierw policzyć na ile sposobów chlor może zastąpić atom wodoru w danym produkcie, czyli prawdopodobieństwo. Wodór wodorowi nie równy, bo grupa metylowa może przyłączyć się do pierwszego, drugiego lub trzeciego wodoru, itd. Gdy policzymy ile jest możliwości to mnożymy go przez reaktywność danego rodnika. Te wszystkie iloczyny dodajemy i to traktujemy jako nasze 100%. Odpowiednie iloczyny dla dowolnego produktu dzielimy przez nasze 100%. I mamy gotową zawartość danego produktu. W załączniku wszystko przedstawione graficznie. Na zielono(zielone kropki) zaznaczam gdzie ten wodór może ,,wskoczyć". CH₃-C(CH₃)₂-CH₂-CH₃ + Cl₂ ----hv---> CH₂Cl-C(CH₃)₂-CH₂-CH₃ + HCl Główny produkt: 1-chloro-2,2-dimetylobutan ( ok. 45% ) --------------------------------------------------------------------------- Produkty pozostałe to: 3-chloro-2,2-dimetylobutan ( ok. 40% ) 1-chloro-3,3-dimetylobutan ( ok. 15% ) Reakcje ich otrzymywania kolejno to: CH₃-C(CH₃)₂-CH₂-CH₃ + Cl₂  ----hv---> H₃C-C(CH₃)₂-CHCl-CH₃ + HCl CH₃-C(CH₃)₂-CH₂-CH₃ + Cl₂  ----hv---> H₃C-C(CH₃)₂-CH₂-CH₂Cl + HCl (-_-(-_-)-_-)

Dodaj swoją odpowiedź