Chemia
plinka1415
2017-06-26 20:05:39
Napisz bilans elektronowy reakcji [latex]H_{3} AsO_{3}+Zn +H_{2}SO_{4} - extgreater AsH_{3} +ZnSO _{4} +H_{2}O[/latex]
Odpowiedź
anuśka92
2017-06-26 23:00:01

H3AsO3 + Zn + H2SO4 ----> AsH3 + ZnSO4 + H2O utlenianie: Zn(0) ------> Zn(II) + 2e(-) / ×3 redukcja: As(III) + 6e(-) ----> As(-III) / ×1 3Zn(0) + As(III) -----> 3Zn(II) + As(-III) H3AsO3 + 3Zn + 3H2SO4 ----> AsH3 + 3ZnSO4 + 3H2O :-) ;-)

Dodaj swoją odpowiedź