Matematyka
madziula2397
2017-06-26 20:32:59
Oblicz granicę lim n->∞ arctg n/(n+1)
Odpowiedź
dajbunia
2017-06-26 22:36:22

Można oszacować arcus tangens i skorzystać z 3 ciągów.  [latex]$ -frac{pi}{2(n+1)}leqfrac{arctan n}{n+1}leq frac{pi}{2(n+1)} $[/latex] Ponieważ ciągi skrajne zbiegają do zera to  [latex]$frac{arctan n}{n+1} o0$[/latex] 

Dodaj swoją odpowiedź