WOS
2908
2017-06-26 20:53:29
Scharakteryzować podmioty miedzynarodowych stosunków wojskowych: A) panstwo B) korporacje międzynarodowe
Odpowiedź
korart
2017-06-27 03:23:05

Państwo - Ma zdolność do nawiązywania i utrzymywania stosunków dyplomatycznych z innymi państwami. Jest często mylone z narodem i krajem. Korporacje międzynarodowe - przedsiębiorstwo o globalnej skali działania, zwykle o wielomiliardowym potencjale finansowym, rozproszonej, anonimowej własności. Prowadzą one działalność gospodarczą w wielu krajach na drodze tworzenia w nich swych filii zagranicznych

Dodaj swoją odpowiedź