WOS
bocius94
2017-06-26 21:54:59
Bardzo pilne !Proszę o pomoc Opisz jeden z poniższych tematów : 1 . Czy korupcja zagraża demokracji ?? 2 . Moja " Mała ojczyzna " miejscem wielu kultur. 3 . Mniejszości narodowe i etniczne w twojej okolicy .
Odpowiedź
anuś28
2017-06-27 04:42:25

1. Korupcja to przestępcze nadużywanie publicznego stanowiska dla uzyskania prywatnych korzyści. Zatem oczywiste jest to, że korupcja zagraża demokracji. Obywatele często dopuszczają się niej np. (podam sytuacje) gdy popełnią wykroczenie drogowe, zamiast zapłacić mandat, proponują policjantowi pewną kwotę za odstąpienie od wymierzonej kary albo w sytuacji gdzie chcą otrzymać jakąś korzyść materialną w pracy, dają swojemu pracodawcy pieniądze w zamian za korzystniejsze warunki pracy niż inni pracownicy. 2. Nasza ojczyzna daje prawa innym mniejszościom narodowym na: wyznawanie swojej religii, posługiwania się własnym językiem i rozwijania swojej tradycji. 3.Jeśli chodzi o Warszawę to mniejszości narodowe to: Białorusini, Niemcy, Ukraińcy,  Rosjanie i Żydzi a mniejszości etniczne to: Karaimi i Romowie.

Dodaj swoją odpowiedź