Historia
mlody12
2017-06-26 22:15:29
1. Uzupełnij luki w tekście, wpisując odpowiednie nazwy spośród podanych w ramce. WYRAZY Z RAMKI: Arpadów, Piastów, Rurykowiczów, Przemyślidów TEKST: Po rozpadzie Państwa Wielkomorawskiego w Europie Środkowej powstały nowe monarchie: państwo czeskie, zbudowane przez dynastię........................., i państwo węgierskie, zbudowane przez dynastię........................ . 2. Uzupełnij tabelę, wpisując teksty podane w ramce. TEKSTY Z RAMKI: dziedziczene prawo do dzierżawionej ziemi uprawnej; przywilej posiadania ziemi na prawie lennym; stała wysokość czynszu płaconego panu wsi; wytwórczość zorganizowana w systemie cechowym; niezależne sądy miejskie TABELKA: STAN: WYBRANE PRAWA PRZYWILEJE mieszczanie- chłopi- 3. Przy nazwie stylu w architekturze wpisz litery przyporządkowane określeniom odnoszonym się do danego stylu. A. sklepienie krzyżowo-żebrowe B. małe, wąskie okna zamknięte łukiem pełnym C. sklepienie kolebkowe D. grube mury i masywne wieże E. duże okna zamknięte łukiem ostrym F. budowle strzeliste, smukłe, często z wysokimi wieżami 1) Styl romański- 2) Styl gotycki- PROSZĘ POMÓŻCIE!!!
Odpowiedź
Mattus
2017-06-27 00:03:51

1-Po rozpadzie Państwa Wielkomorawskiego w Europie Środkowej powstały nowe monarchie : państwo czeskie , zbudowane przez dynastię Przemyślidów , i państwo węgierskie , zbudowane przez dynastię Arpadów.2.Chłopi- Dziedziczne prawo do dzierżawionej ziemi uprawnej- przywilej posiadania ziemi na prawie lennym-stała wysokość czynszu płaconego panu wsi;  Mieszczanie                      - wytwórczość zorganizowana w systemie cechowym -  niezależne sądy miejskie 3 Styl gotycki:A. sklepienie krzyżowo-żebrowe E. duże okna zamknięte łukiem ostrym F. budowle strzeliste, smukłe, często z wysokimi wieżami       Styl romański: B. małe, wąskie okna zamknięte łukiem pełnym C. sklepienie kolebkowe D. grube mury i masywne wieże

Dodaj swoją odpowiedź