Matematyka
rozza5
2017-06-26 22:35:59
Napisz rownanie prostej prostopadlej do prostej y= 2x+3 i przechodzacej przez punkt A (4,1)
Odpowiedź
karmel29
2017-06-27 03:39:18

y=ax+b                     postac kierunkowa a1=-1/a                     warunek prostopadłości y=2x+3 a=2 a1=-1/2                               A=(4,1) -1/2*4+b=1 -2+b=1 b=1+2 b=3 y=-1/2 x+3

krysia160598
2017-06-27 03:40:33

a1*a2=-1 2a=-1 a=-1/2 y=-1/2x+b Podstawiam wspolrzedne punktu A: -1/2*4+b=1 -2+b=1 b=1+2=3 Odp. y=-1/2x+3.

Dodaj swoją odpowiedź