Matematyka
EmoSzkaa
2017-06-26 22:42:49
Rozłóż wielomian na czynniki W(x) = x(pierwsiatek ba górze 4) - 25x(do kwadratu 2)
Odpowiedź
czarna221014
2017-06-26 23:18:03

W(x) = x⁴ - 25x² = x²(x² - 25) = x²(x + 5)(x - 5)

Dodaj swoją odpowiedź