Fizyka
Asia20
2017-06-26 22:49:39
Stala placka wynosi h= 6,63•10-34j•s oblicz promien orbity wzbudzonego n=4
Odpowiedź
kingoool
2017-06-27 00:29:11

h = 6,63 *10⁻³⁴ J * s    stała Plancka r₁ = 5,31*10⁻¹¹ m n = 4 [latex]r_n = r_1 * n^2[/latex] [latex]r_n = 5,31 *10 ^{-11} m * 4^2 = 31,86 *10 ^{-11} m[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź