Matematyka
Kaka124
2017-06-26 23:44:19
1. Z talii 52 kart losujemy jednocześnie dwie karty. Oblicz prawdopodobieństwo tego, że wylosowane karty będą jednocześnie kierami lub będą jednocześnie botkami. 2. W urnie znajduje się 5 niebieskich, 3 zielone i 4 czerwone kule. Z urny losujemy kolejno 2 razy po jednej kuli, bez zwracania wylosowanej kuli do urny. Oblicz prawdopodobieństwo wylosowania co najmniej jednej kuli zielonej. 3. W graniastosłupie prawidłowym czworokątnym wysokość jest dwa razy większa niż krawędź podstawy, a objętość graniastosłupa wynosi 32[latex] sqrt{2} [/latex] . Oblicz pole powierzchni całkowitej tego graniastosłupa.
Odpowiedź
dusia8811
2017-06-27 04:59:07

Odpowiedź w załączniku

Dodaj swoją odpowiedź