Muzyka
KluskaSimson
2017-06-27 02:48:49
Czy Paderewski (pianista) miał potomstwo? Czy jego (pra)wnukowie wciąż żyją?
Odpowiedź
peszek27
2017-06-27 04:59:02

1 jego prawnuk żyje był jedynakiem

Dodaj swoją odpowiedź