Fizyka
suman12
2017-06-27 03:22:59
Oblicz energię potrzebna do przejścia elektronu z orbity 2 na orbitę 3.Czy jest ona pochłonięta czy wyemitowana ?
Odpowiedź
boruc2000
2017-06-27 07:53:04

E₁ = -13,6 eV Energia pochłonięta: [latex]Delta E = E_3 - E_2\\E_{n} = E_1cdotfrac{1}{n^{2}}\\E_3 = E_1cdotfrac{1}{3^{2}} =-13,6eVcdotfrac{1}{9}=-1,5 eV\\E_2 = E_1cdotfrac{1}{2^{2}} = -13,6eVcdotfrac{1}{4} = -3,4 eV\\Delta E = -1,5eV - (-3,4eV) = -1,5eV + 3,4eV = 1,9 eV[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź