Polski
kyinygya
2017-06-27 03:29:49
napisz po trzy czsowniki w czasie przeszłym w liczbie pojedynczej męski- żeński- nijaki- napisz po trzy czasowniki w czasie przeszłym w liczbie mnogiej męskoosobowy- niemęskoosobowy- plis na dzisiaj
Odpowiedź
momek92
2017-06-27 05:35:41

męski - zrobiłem, ugotowałem, napisałem;  żeński - malowałam, odrabiałam, śpiewałam;  nijaki - bawiło się, rozmawiało, śmiało się.  = męskoosobowy - tańczyliśmy, naprawialiśmy, myśleliśmy; niemęskoosobowy - jadłyśmy, tęskniłyśmy, płakałyśmy. 

malenka1449
2017-06-27 05:36:56

1.męski - robił , grał , tańczył Żeński - gotowała , malowała , śpiewała Nijaki - mówiło , chodziło , odeszło 2.Męskoosobowy - robili , grali , tańczyli Niemęskoosobowy - gotowały , malowały , śpiewały

Dodaj swoją odpowiedź