Historia
takipstryk
2017-06-27 03:36:39
Gdzie były walki z Turcją w XVII i kto w nich brał udział
Odpowiedź
anula234
2017-06-27 05:12:11

Walki z Turcją toczyły się głównie w Europie Środkowej oraz środkowo-wschodniej. Brali w niej udział przede wszystkim Polacy, ale także Niemcy i Austriacy oraz Rosjanie. Główne bitwy to Chocim w 1621 roku oraz 1673 rok, Wiedeń 1683 rok. Oraz Parkany, a także walki na Podolu. W walkach z Turkami brali także udział Kozacy zamieszkujący Zaporoże, a wyprawiający się Dnieprem nad morze czarne, gdzie łupili tamtejsze nadmorskie ziemie tureckie. To doprowadzało do lokalnych konfliktów Polski z Turcją, a w efekcie do wojen.

agula96xd
2017-06-27 05:13:26

-- klęska w bitwie pod Cecorą w 1620 roku, śmierć hetmana Stanisława Żółkiewskiego   --- zwycięstwo pod Chocimiem w 1621 roku hetmana Jana Karola Chodkiewicza   ---w 1633 roku kolejna wyprawa  przez hetmana Stanisława Koniecpolskiego    ----w 1672 roku padł Kamieniec Podolski , Turcy zajęli Podole i część Ukrainy  -----11 września 1673roku  pod Chocimiem hetman Jan Sobieski rozgromił armię Husseina Paszy -----12 września 1683 roku -odsiecz wiedeńska              -----7  i 9 października 1683 roku przegrana  i wygrana bitwa Polaków pod Parkanami pod dow. króla Jana III Sobieskiego

Dodaj swoją odpowiedź