Chemia
angelika98
2017-06-21 16:45:09
[SIÓDMA KLASA] Niektóre pierwiastki chemiczne np. węgiel i tlen, występują w przyrodzie w kilku odmianach. Zjawisko to nosi nazwę alotropii. Korzystając z różnych źródeł informacji, wymień odmiany alotropowe węgla i tlenu. Określ ich właściwości.
Odpowiedź
kazik2009
2017-06-21 22:37:08

Do odmian alotropowych tlenu zaliczamy ozonoraz tetramer. Ozon to niebieski gaz o większej gęstości od powietrza, ma zapach powietrza po burzy, jest gazem niepalnym. Tetramer (tzw. Czerwony tlen) ma kolor czerwony, ulega reakcji polimeryzacji, jest utleniaczem, ma właściwości niemetaliczne. Węgiel ma trzy takie odmiany to jest: grafit, diament oraz fullereny. Grafit jest ciemnoszarym ciałem stałym, tłustym w dotyku i słabym połysku, jest również bardzo miękki, dobrze przewodzi ciepło i elektryczność. Diament bezbarwne ciało stałe (jego zanieczyszczenia nadawać mogą mu kolor), jest bardzo twardy, nie przewodzi prądu. Fullereny są ciała stałe, o barwie żółtej lub brązowej, ulegają łatwo sublimacji nierozpuszczalne w wodzie, ale rozpuszczalne w rozpuszczalnikach organicznych spotykane.

Dodaj swoją odpowiedź