Informatyka
Konto usunięte
2017-06-27 04:24:29
Informatyka - CodeBlocks 1. Napisz program w którym zadeklarujesz i utworzysz jednowymiarową 10-elementową tablicę przechowującą liczby całkowite. Program ma losowo wygenerować elementy tablicy z zakresu [-100,100], wypisać elementy tablicy, obliczyć osobno ilość elementów dodatnich i ujemnych.
Odpowiedź
maciekw
2017-06-27 09:30:03

zadanie w załączniku

candy2125
2017-06-27 09:31:18

C++11 czy tam C++14 #include #include #include #include int main() {     srand(time(0));     int a[10], neg = 0;     std::generate(a, a + 10, [&neg]() {         int i = rand() % 201 - 100;         if (i < 0)             neg++;         printf("%d ", i);         return i;     });     printf("Liczb ujemnych: %d Liczb dodatnich: %d ", neg, 10 - neg); }

Dodaj swoją odpowiedź