Matematyka
Emilka5555
2017-06-27 04:58:39
Dana jest prosta x-5y+3=0 wyznacz prostą : a.] równoległą p=(-3;1) b.] prostopadłą p=(1;6)
Odpowiedź
piszcz370
2017-06-27 08:08:51

x-5y = 3 5y = x-3 y=1/5x - 3/5 a) a1=a2 y=1/5x + b 1/5*(-3)+b=1 -3/5+b=1 b=1+3/5=8/5 y=1/5x + 8/5. b) a1*a2=-1 1/5*a=-1 a=-5 y=-5x+b -5*1+b=6 b=6+5=11 y=-5x + 11.

zombek013
2017-06-27 08:10:06

Dana jest prosta x-5y+3=0 wyznacz prostą: a.) równoległą P(-3;1)  x - 5y + C = 0 punkt P(-3, 1) należy do prostej równoległej  -3 - 5·1+ C = 0 zatem C=8 prosta równoległa  x - 5y + 8 = 0 b) prostopadłą P(1, 6) prostopadła: 5x + y + C = 0 punkt P(1, 6) należy do prostej prostopadłej  5·1 + 6 + C = 0 zatem C = -11 prosta prostopadła  5x + y - 11 = 0

Dodaj swoją odpowiedź