Matematyka
agacia08
2017-06-27 08:37:19
Proszę o szybką pomoc O kącie α wiadomo, że α∈(270°,360°) i cosα=1/3. Oblicz sinα oraz tgα
Odpowiedź
siara9876
2017-06-27 11:20:25

sinα = -√1 - (1/3)² = -√1 - 1/9  = - √(8/9) =  - 2√2/3 tgα = sinα/cosα = -2√2/3*3 = - 2√2 ctgα = 1/tgα = - 1/(2√2) = - √2/4

MachineHead
2017-06-27 11:21:40

W IV cw. tylko cosα>0 sin²α+cos²α=1 sin²α + (1/3)² = 1 sin²α = 1-1/9=8/9 sinα = -√8/3 = -2√2/3 tgα = sinα/cosα tgα=-2√2/3 : 1/3 = -2√2/3 * 3 = -2√2

Dodaj swoją odpowiedź