Fizyka
izooldaa
2017-06-27 09:04:39
Oblicz długość fali promieniowania o energii 4,5 eV
Odpowiedź
michael9395
2017-06-27 12:38:06

E = 4,5 eV = 4,5 *1,602 * 10⁻¹⁹ J = 7,21 *10⁻¹⁹ J h = 6,63 *10⁻³⁴ J*s c = 3 *10⁸ m/s [latex]E = frac{hc}{lambda} /* lambda [/latex] [latex]E * lambda = h * c / : E[/latex] [latex]lambda = frac{h * c }{E} [/latex] [latex]lambda = frac{6,63 *10 ^{-34} J*s * 3 *10^8 frac{m}{s} }{7,21 *10 ^{-19} J } = 2,76 *10 ^{-7} m[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź