Chemia
wiki129
2017-06-21 17:26:09
[SIÓDMA KLASA] Czy wiesz czego tu brakuje? Uzupełnij podane równania reakcji chemicznych: Fosfor+…. -> tlenek fosforu (V); ….+tlenek węgla (II)->żelazo +….; Węgiel + tlen->….; Tlenek rtęci (II)-> tlen+….
Odpowiedź
Peter12
2017-06-22 00:12:39

Fosfor+tlen -> tlenek fosfotu (V); Tlenek żelaza (II)+tlenek węgla (II)->żelazo +tlenek węgla (IV); Węgiel + tlen->tlenek węgla (II); Tlenek rtęci (II)-> tlen+rtęć

Dodaj swoją odpowiedź