Historia
arosiek
2017-06-27 11:07:39
z jakim wydarzeniem jest związany Robert Schuman ?
Odpowiedź
ewciiaa15
2017-06-27 16:53:23

9 maja 1950 oglosil tak zwany "Plan Schumana". Plan miał za zadanie ekonomicznie Powiązać Francje i Niemcy. Dzięki wspólnej koordynacji produkcji stali i wydobycia węgla można było kontrolować przemysł zbrojeniowy Zachodnich Niemiec i zarazem zintegrować go z innymi gospodarkami. Dzięki temu wojna stałaby się niemożliwa z przyczyn ekonomicznych. Plan miał również za zadanie podwyższyć stopę życiową społeczeństw. Plan ten był zalążkiem europejskiej integracji i przyczynił się do stworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. W 1957 roku 6 państw podpisało traktaty rzymskie, na mocy których powołano Europejską Wspólnotę Gospodarczą i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom). Rocznica przedstawienia planu Schumana, dzień 9 maja, obchodzony jest w krajach Unii Europejskiej jako Dzień Europy.

Dodaj swoją odpowiedź