Chemia
maxdata
2017-06-21 17:32:59
[SIÓDMA KLASA] Napisz podział tlenków oraz ogólną reakcje ich powstania.
Odpowiedź
izusiennka
2017-06-21 18:21:31

Tlenki dzielimy na tlenki metalu i tlenki nie metalu. Metal+tlen->tlenek metalu; niemetal+tlen-> tlenek niemetalu.

Dodaj swoją odpowiedź