Przyroda
Peeter007
2017-06-27 12:22:49
Zastanów się, dlaczego sortujemy śmieci wykonane z różnych substancji. Dobierz do zdjęć właściwe wyjaśnienie z ramki. Wpisz odpowiednie litery pod ilustracjami. Do jednego zdjęcia może pasować kilka wyjaśnień. A) Dzięki oddzieleniu tej substancji od innych śmieci wysypiska zajmują mniej miejsca. B) Dzięki oddzieleniu tej substancji od innych śmieci nie musimy wycinać tyłu drzew. C) Tę substancję możemy przetopić w hucie. D) Z takich odpadów, po przetworzeniu, można wytwarzać m.in.ubrania. Na rysunkach: a) plastikowa butelka b) słoik c) sterta gazet d) puszka Proszę o pomoc
Odpowiedź
xershenid
2017-06-27 12:52:14

A będzie do b B będzie do c C będzie do d D będzie do a Sortujemy śmieci po to ponieważ niektóre można jeszcze wykorzystać a inne nie

Dodaj swoją odpowiedź