Matematyka
Shanel
2017-06-27 14:59:59
Wiem mam napisane że jestem w gimbazie ale proszę was o pomoc bo niestety chodzę do podstawówki :( jeżeli ktoś chodzi do 5 klasy i ma książki do matmy wsip Matematyka 2001 to proszę o pomoc zadanie 11 s 218 i zadanie 15 s 218 z11 Oblicz pole trójkąta prostokątnego równoramiennego w którym przyprostokątna ma 6cm z15 Bok trójkąta ma 8cm a odpowiadająca mu wysokość 7cm Drugi bok tego trójkąta ma 10 cm Oblicz wysokość odpowiadającą drugiemu bokowi
Odpowiedź
ksiadz357
2017-06-27 16:44:30

Zad. 11 Pole trójkąta prostokątnego  to połowa iloczynu jego przyprostokątnych: P = ¹/₂·a·b Jeżeli trójkąt prostokątny jest równoramienny, to zawsze ramionami są przyprostokątne. Czyli:          a = 6cm          b = a = 6cm P = ¹/₂·6cm·6cm = 3cm·6cm = 18cm² Odp.: P = 18cm² Zad. 15 Pole trójkąta to połowa iloczynu jednego boku i wysokości odpowiadającej temu bokowi (prostopadłej do niego) a = 8cm      -  pierwszy bok h₁ = 7cm    - wysokość odpowiadająca pierwszemu bokowi b = 10cm    - drugi bok h₂ = ?          - wysokość odpowiadająca drugiemu bokowi P = ¹/₂·a·h₁ = ¹/₂·8cm·7cm = 4cm·7cm = 28cm²    Jednocześnie:       P  = ¹/₂·b·h₂ Czyli:          28cm² = ¹/₂·10cm·h₂          28cm² = 5cm ·h₂     /:5cm          ²⁸/₅ cm = ·h₂            h₂ = 5,6 cm Odp.: Wysokość odpowiadająca drugiemu bokowi wynosi 5,6 cm

Dodaj swoją odpowiedź