Chemia
Konto usunięte
2017-06-21 18:48:09
[SIÓDMA KLASA] Jakie związki są zaliczane do zanieczyszczeń gazowych wytwarzanych, jako produkty uboczne procesów przemysłowych?
Odpowiedź
elka1972
2017-06-21 23:33:10

Do tych związków zaliczamy: tlenki węgla, tlenki siarki, tlenki azotu oraz siarkowodór.

Dodaj swoją odpowiedź